Τί κάνει ο υγραντήρας;

Τι είναι ο θερμαινόμενος υγραντήρας;

Ο θερμαινόμενος υγραντήρας είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα που μπορεί να συνοδέψει την συσκευή CPAP, Auto CPAP ή BPAP. Η προσθήκη υγρασίας στον αέρα που μας παρέχει η συσκευή, επιτυγχάνεται με την θέρμανση του νερού, που βρίσκεται μέσα στο δοχείο του θερμαινόμενου υγραντήρα, ώστε να παραχθεί ζεστός ατμός. Ο αέρας περνά μέσα από τον υγραντήρα και μεταφέρει αυτή την υγρασία.

Η θερμότητα μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορα επίπεδα (ανάλογα με τη συσκευή), ώστε να παρέχεται λιγότερη ή περισσότερη υγρασία.

Να επιλέξω συσκευή με ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο υγραντήρα;

Υπάρχουν συσκευές που διαθέτουν τον θερμαινόμενο υγραντήρα ως έξτρα εξάρτημα που προσαρμόζεται επάνω τους και συσκευές που τον έχουν ενσωματωμένο. Το πλεονέκτημα με τις συσκευές που διαθέτουν ανεξάρτητο υγραντήρα, είναι οτι αν πάθει κάποια βλάβη ο υγραντήρας, μπορείτε να συνεχίσετε την θεραπεία σας χωρίς αυτόν. Στις συσκευές με ενσωματωμένο υγραντήρα θα πρέπει να δώσετε ολόκληρη τη συσκευή για έλεγχο, με αποτέλεσμα να διακόψετε την θεραπεία σας για κάποιες ημέρες.

Ποιό είναι το όφελος χρήσης θερμαινόμενου υγραντήρα;

Πολλοί χρήστες συσκευών CPAP αντιμετωπίζουν συμπτώματα ρινικής συμφόρησης, ξηρότητα της μύτης και του λαιμού/στόματος κατά τη θεραπεία. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε νέους χρήστες. Ο ξηρός αέρας του δωματίου μπορεί να ερεθίσει τους αεραγωγούς με αποτέλεσμα να πρηστούν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της πίεσης του αέρα που χρειάζεται ο χρήστης να του παρέχει η συσκευή. Χωρίς την χρήση θερμαινόμενου υγραντήρα μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα: πρησμένοι αεραγωγοί, ξηροστομία, ξηρότητα στη μύτη, ρινική συμφόρηση, ρινορραγία. Η χρήση θερμαινόμενου υγραντήρα βοηθά στην μείωση όλων αυτών των συμπτωμάτων.

Τι πρέπει να προσέξω; Χρειάζεται κάποια συντήρηση;

Η συντήρηση του υγραντήρα είναι ιδιαίτερα απλή. Χρησιμοποιείτε πάντα απιονισμένο (απεσταγμένο) νερό για την αποφυγή καθιζίσεων, αλάτων κτλ. Όταν ξυπνήσετε το πρωί ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα, αδειάστε το νερό που έχει μείνει μέσα. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν ατυχήματα από μετακίνηση και θα είστε σίγουροι οτι το νερό που βάζετε είναι “φρέσκο”.

Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή με νερό στον υγραντήρα. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από νερό που εισήλθε στη συσκευή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, αφαιρέστε τον υγραντήρα και καθαρίστε τον.